بازدیدفرماندارخرم دره ازواحدهای تولیدی درشهرک صنعتی شهرستان

باحضورمهندس شیخی فرماندارشهرستان خرم دره وروسای ادارات کار،تعاون و رفاه اجنماعی و شبکه بهداشت و درمان و کارشناس برنامه ریزی فرمانداری ازدو و احد تولیدی در شهرک صنعتی خرم دره بازدید بعمل آمد.

درراستای بازدیددوره ای ازشرکت ها و واحد های تولیدی شهرستان،فرماندارخرم دره صبح دیروز باهدف آشنایی با فعالیتها وروند تولید واحدهای صنعتی،ازدو واحد مستقر درشهرک صنعتی بازدید کرد .

به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری خرم دره :شرکت نیوسان روغن با ظرفیت تولید روزانه 30 تن روغن سویا و ایجاد اشتغال 11 به صورت مستقیم و همچنین شرکت تولیدی پوشاک افسون تک جام با تولید سالانه 1میلیون جین انواع البسه زنانه و اشتغال 35 نفر از جمله واحدهایی بودندکه مورد بازدید فرماندار خرم دره و همراهان قرار گرفتند.

دراین بازدیدمدیران شرکتها درگزارشی از عملکرد واحد های مربوطه،اظهارداشتند:درصورت حمایت مسئولین می توانندتولیدات خود را به میزان چشمگیری افزایش دهند.

فرماندارشهرستان خرم دره و همراهان ابتدا از شرکت تولیدی نیوسان روغن،تولید کننده روغن سویا وابسته به گروه یک و یک بازدید کردند و با مراحل تولید و نحوه فعالیت این کارخانه آشنا شدند سپس درادامه با حضور درشرکت تولیدی پوشاک افسون تک جام در شهرک صنعتی نیز بازدید کردند.

درادامه این بازدید ها طی نشستی که با حضور صاحبان این صنایع درمحل شرکت وشهرک صنعتی تشکیل شد،مسائل و مشکلات فراروی این شرکت تولیدی موردبحث وبررسی قرارگرفت که موضوع تسهیلات سرمایه در گردش ازعمده مشکلات مطروحه این واحد ها اعلام شد .

فرماندار شهرستان خرم دره دراین جلسات هدف ازاین بازدیدها راحمایت از کار و صاحبان سرمایه و واحد های تولیدی همچنین حل مشکلات کاری وتلاش برای رونق اقتصادی و صنعت واحد های تولیدی شهرستان عنوان کرد.

فرماندارشهرستان خرم دره افزود: شهرستان خرم دره دارای پتانسیل ها و ظرفیتهای فراوانی است که باتوجه به این ظرفیتها ،باید از تمام فرصتها بیشترین استفاده را نمود .

مهندس شیخی درادامه باتاکیدبرتوانمندی واحدهای صنعتی شهرستان ازمسئولین مرتبط شهرستانی خواست ،نیازها ومشکلات این واحدها را بررسی و پیگبری نمایند .

/ 0 نظر / 14 بازدید