جلسه احداث نظام پزشکی خرم دره با حضورخیرین و مسئولین مربوطه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خرم دره :در این جلسه مهندس شیخی فرماندارشهرستان خرم دره با تاکید بر ضرورت استقرار نظام پزشکی در شهرستان عنوان کرد :اگر نظام پزشکی در شهرستان مستقر شود مردم با اطمینان بیشتری به مراکز درمانی مراجعه می کنند.

فرماندار شهرستان خرم دره با بیان اینکه افرادی درجامعه وجود دارند که به واسطه  اشتباهات برخی پزشکان صدمات شدیدی به آنها واردمی شودعنوان کرد: برخی از مردم به دلیل نا آشنایی با قوانین از پیگیری صدمات وارده به خود به واسطه اشتباهات پزشکی خودداری می کنند که استقرار نظام پزشکی در شهرستان می تواند گامی مهم در راستای آگاهی بخشی به مردم در این حوزه و جبران این نقیضه باشد.

مهندس شیخی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت خیرین در این حوزه به ویژه پزشکان تصریح کرد :بایددر احداث ساختمان نظام پزشکی شهرستان از اتحادیه مصالح و آهن فروشان نیز کمک گرفته شود زیرا کسانی که در یک شهر فعالیت اقتصادی دارند و از فعالیت خود سود می برند به همان اندازه نیز بایددرعمران و آبادانی شهر نقش داشته باشند.

مهندس شیخی پایان ضمن قدردانی از اقدامات انجام گرفته توسط مسئولین نظام پزشکی اظهار کرد:فرمانداری نیز درحد توان در این حوزه حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

/ 0 نظر / 14 بازدید