جلسه بررسی تامین مسکن محرومین روستایی شهرستان خرم دره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرم دره:دراین جلسه در خصوص شناسایی و احصا واجدین شرایط احداث مسکن  جهت محرومین در روستاها ی شهرستان به تعداد 25مورد بحث و تبادل نظر شد.

در دومین جلسه بررسی تامین مسکن محرومین روستایی شهرستان خرم دره از قطعی شدن اجرای طرح خبر داده شد و مقرر گردید واحد های احداثی با متراژ 60 متر مربع و بر اساس سازه های پیچ و مهره ای موجود که مصالح آن توسط خیرین تهیه خواهد شد در سطح روستاهای شهرستان اجرایی شود همچنین نسبت به انجام مستند سازی کار های قبل و بعد ازاجرای طرح اقدام گردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید