تصویر بیادماندنی شهروندان خرم دره ای

ازچپ به راست:کلانتری-علی یعقوبی-داودشریفی-علی باغی-علی کریمی-عظیم زاده

نشسته:عباس هاشمی-علی معصومی-سلیمان بابایی-محمودعلیرضایی-مرحوم حسین کلانتری

مکان گرفته شده عکس:جای فنی حرفه ای سمیه خرم دره  سال 1359

/ 0 نظر / 15 بازدید