سازمانهای مردم نهاد نقش پررنگی درمبارزه با مواد مخدر دارند

به گزارش روابط عممی فرمانداری خرم دره :جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر خرم دره با حضور اعضا و به ریاست مهندس شیخی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه مهندس شیخی فرماندار خرم دره با بیان اینکه پیشگیری یکی از اصلی ترین  ارکان مبارزه با مواد مخدر است تصریح کرد: پیشگیری منحصر به اعتیاد نمی شود بلکه اگراز هر عادت ناپسند در جامعه پیشگیری شود بسیاری از معضلات اجتماعی خود را نشان نخواهد داد.

فرماندار خرم دره با تاکید بر اینکه حضور سازمانهای مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر در شهرستان کمرنگ است،اظهار کرد :اهمیت سازمانهای مردم نهاد در این حوزه همانند اهمیت سازمانهای خیریه است و باید از سمن هایی که در این حوزه فعالیت می کنند حمایت لازم صورت گیرد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرم دره در ادامه یادآور شد: ظرفیتهای مذهبی در کشور ما ظرفیتهای ویژه ای محسوب می شوند که اگر برای آنها برنامه ریزی وجود داشته باشد می توان به نحو مطلوب از آنها بهره جست.

مهندس شیخی با تاکید بر نقش پررنگ رسانه ها در مباذزه با اعتیاد، تصریح کرد: رسانه ها نقش تاثیر گذاری در این مقوله داشته و باید اهتمام بیشتری در مقوله روشنگری از مضرات و مخاطرات مواد مخدر داشته باشند.

درادامه این جلسه نیز سرهنگ  ریاسوند  فرمانده انتظامی شهرستان خرم دره با اشاره به اینکه درچهارماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کشفیات مواددرگروه تریاک 43 درصد،هرویین و کراک 42درصد و در شیشه 27 نیز درصدافزایش داشته است ،گفت : در طی چهار ماهه گذشته از سال در شهرستان 27 کیلو و 194گرم انواع مواد مخدر کشف شده است که نسبت به سال قبل 76درصد افزایش یافته است.

در ادامه این جلسه نیز پیر نظری  کارشناس امور اجتماعی فرمانداری خرم دره  با بیان اینکه  باید نسبت به آگاه سازی جامعه از آثار مصرف مواد مخدر اقدام شود، اظهار کرد: امروزه مهم ترین راهکار از بین همه راهکارها برای مقابله با مواد مخدر مصون سازی افراد جامعه است که الزاما باید در دوسطح خانواده و جامعه صورت گیرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید