هدیه زندگی به 3 نفر در خرم دره

 

اهدای عضو بیمارمرگ مغزی درخرم دره به 3 بیمار نیازمند زندگی دوباره ای به آنان بخشید.

خرم دره-خبرنگاراطلاعات: مسئول فراهم آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: 3 عضو مرحوم ابوالفضل انصاری 53 ساله خرم دره ای ، بازنشسته مخابرات که براثر فشارخون بالا دچارمرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش به بیماران اهداشد.اعضای اهدایی شامل کلیه ها وکبداست.  

 خبرازنگین سبز                            

/ 0 نظر / 15 بازدید