بازدیدمسئولان شهرستان خرم دره ازمراکز نگهداری سالمندان نرگس و توانبخشی مهرورزان

نماینده مردم منطقه درمجلس شورای اسلامی و همران در ادامه از مرکز توانبخشی مهرورزان خرم دره نیز بازدید کردند.  

دراین بازدید رحمانی رئیس اداره بهزیستی خرم دره ضمن خیر مقدم گویی و اشاره به فعالیت های مرکز نگهداری سالمندان نرگس و مرکز توانبخشی مهرورزان خرم دره به بیان برخی از مشکلات این مراکز پرداخت وافزود:دراین مراکز خدمات مختلفی به صورت شبانه روزی به سالمندان و همچنین توانبخشان تحت پوشش بهزیستی شهرستان ارائه می شود که نیازمند حمایت و کمک مسئولین ،خیرین و مردم برای بهره مندی این عزیزان از خدمات مناسب است ،خواستار رسیدگی و حل مشکلات شد .

درادامه دکتر خانمحمدی نماینده مردم منطقه درمجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان مراکزتوانبخشی مهرورزان و نیز خانه سالمندان نرگس خرم دره خواستار تشکیل اتاق فکری متمرکز برای ارزیابی دقیق مشکلات دراین مراکز شد و ازمسئولین مربوطه خواست مشکلات را شناسایی تا پیگیریهای لازم در جهت حل آنها صورت گیرد.

دکتر خانمحمدی در پایان از همه خیرین شهرستان به جهت همکاری با این دو مرکز قدردانی کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید