برگزاری جلسه توجیهی ستاد صیانت ازحقوق شهروندی و عفاف و حجاب در شهرستان خرم دره

آقای پیرنظری کارشناس امور اجتماعی و شوراهای فرمانداری و دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف وحجاب شهرستان خرم دره در ادامه افزود: این جلسه به منظور آشنایی بیشتردبیران و نمایندگان ادارات وسازمان ها بامباحث حقوق شهروندی واجرای دقیق دستوالعمل حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در موضوعات و محورهای مختلف برگزار شده است و دستگاهای اجرایی شهرستان طبق چک لیست و برگ ارزیابی ارسالی در بازه زمانی 15/2/94 لغایت 31/3 94 توسط بازرسین ستاد صیانت فرمانداری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

/ 0 نظر / 13 بازدید