جلسه شورای ترافیک شهرستان خرم دره برگزار شد

ایجادمیدان درتقاطع خیابان ولیعصر با بلوارامام ،تامین انشعاب برج نوری سه راهی سوکهریز – رحمت آباد ،نظارت سازمان حمل و نقل به فعالیت مستمر تاکسی های شهری و سرویس دهی منظم آنها ، نظارت بیشتر راهور به تردد غیر مجاز در خیابان مدرس، ایجاد پارکینگ موقت ماشین آلات سنگین در محل زمین مجتمع ادارات شهرستان، ساماندهی روشنایی معابر شهر توسط اداره برق شهرستان ، تشدید نظارت و اعمال قانون توسط راهور با توجه به تردد و توقف  ماشین آلات سنگین در معابر شهری و مقرر گردید موضوع تصویب نرخ کرایه خطوط بین شهری تاکسی رانی و ساماندهی تقاطع دانشگاه پیام نور درجلسه مشترکی با شورای ترافیک شهرستان ابهر تعیین تکلیف گردد همچنین مقرر گردید جهت ایجاد تسهیلات رفاهی و انتقال خط تاکسی رانی خرم دره – ابهر -شهرداری و شورای شهر با لحاظ صرفه و صلاح شهرداری نسبت به توافق با مالکین زمین های با موقعیت مناسب برای ایستگاه خط مذکور اقدام و در سال جاری انتقال ایستگاه مذکور را تعیین تکلیف نماید وبا توجه به تردد ماشین آلات سنگین با بار غیر مجاز  در محورهای اصلی و فرعی شهرستان مقرر گردید اداره راه و شهرسازی با انجام مکاتبات و پیگیری های لازم نسبت به کنترل ظرفیت های بار ماشین آلات اقدام و اطلاعات لازم را به راهور و پلیس راه جهت اعمال قانون بر روی ماشین آلات با بار غیر مجاز معادن فعال در منطقه به عمل آورد و ضمن این که شهرداری موظف شد باانجام مکاتبه لازم بریدگی های مورد درخواست شهرداری در رفیوژ بلوارهای مورد نظر تشکیل و ارائه نتیجه به جلسه آتی شورای ترافیک از جمله مصوبات این جلسه بود.

/ 0 نظر / 19 بازدید