بازدیددکترخانمحمدی نماینده مردم منطقه درخانه ملت ازبیمارستان بوعلی سینا خرم دره

دکترخانمحمدی نماینده مردم شهرستان های خرم دره ،ابهر و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار و همراهان در این بازدیدابتداباحضوردربخش های مختلف بیمارستان بوعلی سینا،ضمن عیادت از بیماران ازنزدیک روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در این بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند.

 نماینده مردم منطقه درخانه ملت و فرماندار شهرستان خرم دره سپس از بخش جراحی زنان که با اعتبار 1 میلیارد تومان در حال آماده سازی است نیز بازدید کردند .

دکترخانمحمدی دراین بازدید با بیان این که برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان شهرستان برنامه های خوبی اجرا شده است تاکیدکرد:مسئولین بهداشت ودرمان بایددرخصوص ارتقاءتجهیزات بیمارستان به صورت جدی پیگیر باشند.

مهندس شیخی فرماندار شهرستان خرم دره نیز در این بازدیدبرتوسعه و گسترش فضاهای بهداشتی ودرمانی شهرستان کرد وگفت: درحال حاضر 3درمانگاه با مشارکت بخش خصوصی درشهر خرم دره درحال ساخت است که گامی موثردرجهت بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی و سلامت در خرم دره می باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان همچنین از راه اندازی بخش جراحی زنان در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: برای این منظور مبلغ 1 میلیارد تومان اعتبار با تلاش و مساعدت های دکتر خانمحمدی نماینده مردم منطقه درمجلس شورای اسلامی و پیگری مسئولین اختصاص یافته است.

شایان ذکر است که در این بازدید مشکلاتی همچون کمبود فضا ی خدمات رسانی بیمارستان ،نبود امکانات و تجهیزات پزشکی ،کمبود نیرو های متخصص و خدماتی و ضرورت تسریع روند توسعه اورژانس بیمارستان از مهم ترین نیاز های مطرح شده از سوی مسئولین بهداشتی و درمانی و رئیس بیمارستان بوعلی سینا و کادر درمانی این بیمارستان بود.

/ 0 نظر / 15 بازدید