درخشش ورزشکاران رشته تکواندو در آزمون ارتقاء کمربند قرمز و مشکی از شهرستان خرم

اسامی قبول شدگان عبارتند از:

آقای مهدی مقدم ، دان یک به دان دو، باشگاه فجر

 آقای علی رفیق دوست، دان یک به دان دو، باشگاه مقاومت

آقای پوریا خانمحمدی، دان یک به دان دو، باشگاه شهداء

آقای آیدین آزیده، دان یک به دان دو، باشگاه فجر

آقای امیر حسین عباس آبادی، دان یک به دان دو، باشگاه فجر

آقای امین مقدم، دان یک به دان دو، باشگاه فجر   

آقای سید حسین مقدم کوهی، دان یک به دان دو، باشگاه شهداء

آقای سید حسین غفاری، دان یک به دان دو، باشگاه شهداء

آقای امیر کشاورز افشار، دان یک به دان دو، باشگاه فجر

آقای علی امیری، دان یک به دان دو، باشگاه شهداء

آقای آرش محمدی، دان یک به دان دو، باشگاه فجر

آقای پارسا مقدم، قرمز به مشکی دان یک، باشگاه مقاومت

آقای یاشار امینی، قرمز به مشکی دان یک، باشگاه مقاومت

آقای علی دودانگه، قرمز به مشکی دان یک، باشگاه شهداء

آقای پارسا مرادی، قرمز به مشکی دان یک، باشگاه مقاومت

آقای پارسا ربیعی، آبی به قرمز، باشگاه مقاومت

آقای علیرضا سعیدی، آبی به قرمز، باشگاه مقاومت

آقای محمد رضا ولی خانی، آبی به قرمز، باشگاه قهرمانان

آقای عباس حسنلو، آبی به قرمز، باشگاه قهرمانان

 

 

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان خرم دره

/ 0 نظر / 14 بازدید