12 غرفه با موضوع پیشگیری از اعتیاد در نمایشگاه رونمایی شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره در حاشیه این برنامه اظهار داشت سعی کنیم خانواده را به کانون مهر و محبت تبدیل کنیم تا فرزندمان نیازها ی خود را در درون خانواده پیدا کند.

صمدی والدین را برای پیشگیری از اعتیاد کودکان موثر دانست و گفت:کودکان نیاز به امنیت روانی، تشویق و تایید، بازی آزاد و عادت های خوشایند و محیطی منطبق با نیازهایشان و به تخیل و هدف نیاز دارند و با رعایت نکات لازم  از آنها در برابر اعتیاد محافظت کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید