نتایج اولین دور از مسابقات لیگ جام شهدای فوتبال روستایی شهرستان خرم دره

 

جدول نتایج مسابقات لیگ روستایی گروه یک:

ردیف

بازی اول

تعداد کارت های زرد تیم رحمت آباد

تعداد کارت های زرد تیمطوفان قلعه حسینیه

1

اسامی تیم ها

 

 

2

رحمت آباد

طوفان قلعه حسینیه

3 کارت

2 کارت

1

0

3

باز ی دوم

تعداد کارت های زرد تیمفلج

تعداد کارت های زرد تیماردجین

اسامی تیم ها

 

 

5

فلج

اردجین

1 کارت

3 کارت

5

4

 

اسامی کارت زد گیرندگان:

کارت های زرد تیم رحمت آباد:                               کارت های زرد تیم طوفان قلعه حسینیه:

مجید ملکی                                                      حسین محمدی

مرتضی                                                           امیر علی نژاد

                                                   

کارت های زرد تیم اردجین:                                 کارت های زرد تیم فلج:

حیدر حنیفه لو                                                 ابراهیم آقاجانی 

جعفر اکبری

امین احمدی

 

اسامی گل زنان:

 بازی اول: آقای عیسی جعفری 1 گل از تیم رحمت آباد

بازی دوم: آقایان: محمد اکبری 3 گل و سعید نژاد حسینی 1 گل  از تیم اردجین

آقایان: حسن بابایی 2 گل، یونس آقاجانی 1 گل، فرزاد غفاری 2 گل از تیم فلج

 

جدول گروه یک:

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

تساوی

گل های زده

گل های خورده

تفاضل

امتیاز

1

فلج

1

1

0

0

0

4

1+

3-

2

رحمت آباد

1

1

0

0

1

0

1+

3

3

اردجین

1

0

1

0

4

5

1-

0

4

قلعه حسینیه

1

0

1

0

-

1

1-

0

 

روابط عمومی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی-محلی شهرستان خرم دره

/ 0 نظر / 33 بازدید