اهتمام جدی به معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان در ایام نوروز وجود داشته باشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خرم دره مهندس شیخی درجلسه ستاد دائمی خدمات سفرشهرستان بااشاره به اینکه این شهرستان اکثرا مقصد اصلی مسافران نوروزی نیست ،عنوان کرد:اغلب مسافران برای اسکان موقت یا شبانه در شهرستان حضور می یابند.

فرماندارشهرستان خرم دره درادامه باتاکیدبراینکه طی سالهای گذشته برای اسکان مسافران کارهای زیربنایی صورت نگرفته است ،یادآور شد:در سال 94 باید اهتمام جدی برای انجام کارهای زیر بنایی در شهرستان در این حوزه وجود داشته باشد.

این مقام مسول با رسیدگی به ظاهر شهر و آراستگی شهر فرهنگ مناسب برخورد با مسافران و راهنمایی آنها را از مسائل مهم استقبال از مهمانان نوروزی دانست و گفت :این مسائل باعث ذهنیت مثبت در بازدیدکنندگان از این شهرستان می شود از مواردی است که باعث ایجاد ذهنیت خوب از شهرستان در مسافران می شود.

مهندس شیخی با بیان اینکه ارائه خدمات مطلب همواره مد نظز مسافران قرار می گیرد تاکید کرد هر قدر که خدمات مطلوب به مسافران ارائه شود شخص مسافر تجربه تکرار سفر را مدنظر قرارخواهد دادلذادستگاههای مرتبط بایدبا تلاش همه سویه درارائه خدمات به مسافران تلاش کنند.

فرماندارشهرستان خرم دره با تاکید بر ضرورت جمع آوری متکدیان درایام نوروز ، عنوان کرد :متکدیانی که در شهرستان فعالیت می کنند اغلب از کشور پاکستان هستند که باید نسبت به جمع آوری آنها اقدام شودریرا موجب ارائه چهره نامطلوب از شهر می شود

نماینده عالی ذولت در شهرستان خرم دره مجموعه غزال را یکی از مجموعه های بی نظیر استان دانسته و افزود:بایدنظارت جدی بر فعالیت این مجموعه در ایام عید وجود داشته باشد. 

درادامه  جلسه نیز امیرلو شهردار خرم دره از بازسازی تابلوی شهرستان در ورودی اتوبان خبر داد و افزود: در ایام عید نوروز وبه خصوص روز طبیعت کیسه های زباله با آرم شهرداری در بین هموطنان توزیع خواهد شد که این ار در تمیزی شهر موثر است 

آقای آبیان رئیس  اداره میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان هم در بخش دیگری از این جلسه گفت: مجتمع رفاهی وخدماتی غزال به عنوان ویترین شهرستان می تواند معرف این منطقه به مسافران باشد.

 وی درادامه افزود: باید از تمام ظرفیتهای خرم دره برای جذب گردشگر وارتقاء بحث اکوتوریسم استفاده نمائیم.

/ 0 نظر / 14 بازدید