جلسه هم اندیشی،اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداربا فرماندارشهرستان خرم دره

دراین جلسه هم اندیشی که با محوریت بیان مشکلات و نیازها و برنامه ریزی جهت رفع آنها وافزایش رفاه وآسایش مردم برگزارشد،فرماندارشهرستان خرم دره بابیان اهمیت جایگاه ونقش شوراهای اسلامی درپیگیری مطالبات مردم و تحقق برنامه های توسعه ای شهری اظهارداشت:اعضای شورای اسلامی و شهردار با تعامل و همکاری همدیگر نقش مهمی درآبادانی وتوسعه وافزایش رضایتمندی مردم برعهده دارند وبا توجه به مشکلاتی که بیان شد بایداذعان نمود شهرخرم دره دارای ویژگیها وظرفیت هایی است که درسایه برنامه ریزی دقیق،مشارکت مردم ودستگاه های اجرایی می توان ازآن ها برای آبادانی ورفع مشکلات بهره جست.

مهندس شیخی در ادامه با تاکید بر این که مردم از شوراو شهرداری کارنامه اجرایی می خواهند گفت : این شهرستان و شهر خرم دره به دلیل دارا بودن استعدادهای بلقوه‌ می‌توان از آن‌ها در راه توسعه و ارتقاءشهرستان کمک گرفت.

دراین جلسه ابتدا معاون فرماندار شهرستان خرم دره ضمن خیر مقدم گویی ،هدف از انعقاد جلسه را طرح و بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکار ها و نیاز های توسعه ای شهر خرم دره عنوان کرد و در ادامه از تلاش اعضای شورای اسلامس شهر و شهردار به جهت همدلی و وحدت در پیشبرد اهداف و نیاز های شهری قدم بر می دارند تقدیر و تشکر کرد.

درادامه جلسه ابتدا رئیس شورای اسلامی شهر خرم دره ضمن تشکر ازتعامل و همکاری مهندس شیخی فرماندارساعی شهرستان و همچنین مجموعه فرمانداری که اهتمام ویژه ای درپیگیری مسائل و مشکلات مردم دارند به بیان موانع پیش روی اجرای پروژه های شهرداری و همچنین مشکلات مردم در بخش های مختلف پرداخت.

شهردارخرم دره دراین جلسه ضمن تشکراز همکاری فرمانداری دراجرای برنامه های توسعه ای شهرخرم دره گفت:درصورت رفع مشکلات مالی شهرداری وبا حمایتهای فرمانداری و همکاری سایر دستگاهها،شرایط برای خدمت رسانی بیشتربه مردم شریف خرم دره فراهم است .

سپس در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر خرم دره ضمن معرفی و بیان مسئولیت های خود در شورا به ارائه مسائل و مشکلات موجود در شهرداری و موانع توسعه ای شهر خرم دره دربخش های مختلف پرداخته و خواستار مساعدت و همکاری در اجرای مطلوب برنامه های شهرداری و شورا برای رشد و توسعه بیش از بیش شهر خرم دره شدند.

/ 0 نظر / 15 بازدید