رودخانه کبیر

حال با سئوالاتی که مطرح می شود روبرو خواهیم شد وآن هم این است که آیا مردم(برخی از مردم )ویا مسئولین (برخی از مسئولین) مقصر هستند که اینچنین رودخانه کبیر در حالت احتضار به سر می برد؟پاسخ این سوال روشن است متاسفانه هم برخی از همشهریان ما وهم برخی از مسئولین امر مقصر بوجود آمدن چنین وضعیت بدونامطلوبی برای این رودخانه پر از نعمت هستند . بعضی از همشهریان هنوز هم زباله های خود را به بستر این رودخانه خشک انتقال می دهندو بعضی از میوه فروشان واقع در حاشیه این رودخانه میوه های خراب ولهیده خودرا که در ته جعبه ها می باشد در بستر این رودخانه تخلیه می کنند.واقعا چرا؟آیا فرهنگسازی لازم است یا باید دست به دامان قانون شویم!!!! .در مورد مسئولین هم باید به این نکته اشاره نمود که البته کارهی خوبی در امر ساماندهی بستر این رودخانه انجام گردیده مثل احداث کانال که متاسفانه یا کارشناسانه نبوده یا به هر علتی نیمه کاره رها گردیده است ولی در هر دو صورت حال اگر چه هردو گروه مقصر باشند یا خیر، هم اکنون بستر این رودخانه که روزی مایه برکت وآبادانی شهرها می شده ،به محلی برای تجمع زباله و مکان مناسبی برای رشد وتکثیر انواع پشه ها وحیوانات موزی تبدیل گردیده وعلاوه بر ایجاد خطرات زیست محیطی برای مردم  ،چهره نا مطلوبی به شهرها بخشیده است .برای رهایی از این مشکل مسئولین باید چاره ایی اساسی تر بیاندیشند وراهکاری مناسب جستجو نمایند که هم زحمات خودشان  وبیت المال به هدر نرود وهم مردم از وجود یک  محیط سالم وبهداشتی در مرکز شهرشان بهره مند گردند. 

ابوالفضل محمدی

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهدی نوحی

بسمه تعالی باسلام ضمن تشکر از مطالب ارائه شده رودخانه کبیر درحال حاضر چهره رانامطلوب نشان میدهد وباعث شیوع انواع بیماریها میشود که سلامت مردم راتهدید میکند ضمنا" اگر مطالب ارائه شده همراه تصویر باشد خیلی بهتر خواهد بود باتشکر نوحی

مهدی نوحی

بسمه تعالی ضمن تشکر از اینکه تصویر رودخانه به گزارش اضافه گردید