دهگردشی نماینده ومسئولین شهرستان خرم دره از روستای خلیفه لو

در ابتدا قاسمی بخشدار مرکزی خرم دره در سخنانی ضمن خیر مقدم گویی به حاضرین مهمترین شاخصه روستای خلیفه لو را وجود سد وایجاد منطقه گردشگری عنوان کرد.در ادامه یکی از اهالی روستا به نمایندگی به بیان برخی از مشکلات روستا پرداخت که مهمترین آنها به شرح زیر است.1-تداخل راه ورودی روستا با CNGغزال شمالی و بروز تصادفات متعدد،2-قدیمی وفرسوده بودن ساختمان مسجد روستا که نیاز به بازسازی دارد،3-تخلیه مواد درحاشیه راه روستا،4- عبور ومرور ماشینهای سنگین معدن وتخریب راه روستایی ؛داوودی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان در ادامه این جلسه ضمن دعوت کشاورزان به استفاده از آبیاری قطره ایی وتحت فشار از عدم همکاری برخی از اهالی روستا انتقاد کرد وگفت:در هرکاری که مردم روستا باهم بودند ومسائل راپیگیری کردند نتیجه مطلوبی حاصل شد.وی در ادامه گفت :دولت برای استفاده کشاورزان از سیستم آبیاری نوین برای هر هکتار آبیاری تحت فشار 5/6  میلیون تومان وبرای آبیاری بارانی 5/4 میلیون تومان وام بلاعوض درکنار وامهاییی با شرایط مناسب درنظر گرفته است.نکته حائز اهمیت در این جلسه عدم آگاهی رئیس اوقاف شهرستان از وضعیت نابسامان مسجد روستا بود.در پایان این جلسه دکتر خانمحمدی در سخنانی گفت :برای حل مشکلات این روستا علاوه بر همکاری مردم تعامل دستگاههای دولتی نیز نیاز است وی در ادامه از معدنکاران وصاحبان معادن در اطراف روستا خواست تا در قبال خساراتی که به راه روستایی خلیفه لو وارد آمده امکانات وسرویسهای مناسبی را در اختیار مردم روستا قرار دهند وی در ادامه گفت :خرم دره تنها شهرستانی در استان زنجان است که تمامی روستاهای قابل گاز کشی در آن از نعمت گاز بهره مند هستند دکتر خانمحمدی در ادامه از تعداد26 روستا در شهرستانهای ابهر وسلطانیه که فاقد گاز رسانی هستندخبر دادوافزود: پیگیر گازرسانی به این روستاها هم هستم.وی در پایان از مسئول اداره اوقاف شهرستان  خواست تا جهت برطرف کردن مشکل مسجد روستای خلیفه لو همکاری بیشتری با مردم بنماید.

/ 0 نظر / 14 بازدید