مناطق مختلف شهرستان از توانمندی های خوبی در حوزه آثار تاریخی و طبیعی برخوردار اس

فرماندار شهرستان خرم دره دراین جلسه با تاکیدبراستعداد شهرستان در صنعت گردشگری لزوم پرداختن به این مقوله راخاطر نشان کردوگفت: توانمندی شهرستان خرم دره درجهت صنعت اکوتوریسم و همینطور توریسم تاریخی و باستان شناسی بر هیچ کس پوشیده نیست لذا استفاده از ظرفیت ها و تبدیل استعدادهای بالقوه به بالفعل وظیفه ادارات و سازمان های مربوطه می باشد.

مهندس شیخی افزودبه قدمت هشت هزار ساله خرم دره اشاره کرد و اظهار داشت: آثار متنوع تاریخی کشف شده درتپه خالصه نشان می دهدت مناطق مختلف شهرستان از توانمندی های خوبی درحوزه آثار تاریخی و طبیعی برخوردار است که باید از این ظرفیت ها استفاده مطلوب و شایسته شود در کنار این بخش ها توجه به صنایع دستی و توسعه آنها را یاد آور شد که می تواند ،خود یک فرصت مناسب اشتغالزایی و کار آفرینی باشد.

این جلسه با 7 مصوبه که درآن اداره میراث فرهنگی ،صنایع وگردشگری شهرستان موظف شد درخصوص رفع مشکلات تاسیس میهمانپذیر ها و متل ها و... ، تهیه بانک اطلاعاتی تعداد و نوع 90 تپه باستانی وارائه به فرمانداری ، اخذ گزارش کامل کاوش تپه خالصه و ارائه آن به فرمانداری ، بهسازی راه تپه خالصه از ابتدای راه (کمربندی) تا خیابان مطهری و نصب تابلو اطلاع رسانی جاده گردشگری محمود آبادبا همکاری اداره راه و شهرسازی ،پیگیری وحل مسئله سندحمام تاریخی یان یان توسط آقای حیدری کارشناس باستانشناسی و اقدام عاجل در جهت ترمیم و مرمت این بنای تاریخی ،توجیه مالکان اراضی حاشیه اماکن باستانی توسط بازرسان میراث فرهنگی در جهت نگهداری از اماکن باستانی و تاریخی شهرستان و استعلام شهرداری از اداره میراث فرهنگی به هنگام صدور پروانه ساخت دربافت تاریخی شهر خرم دره به جهت جلو گیری ازتخریب آثار باستانی و تاریخی ،با همکاری ادارات و دستگاه های مربوطه اقدام کند.

/ 0 نظر / 18 بازدید