فرماندارخرم دره سرزده ازاداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بازدیدکرد

مهندس شیخی فرماندار شهرستان خرم دره وهیات همراه از بخش های مختلف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بازدید کرده و از نزدیک در جریان عملکرد بخش های مختلف این اداره و کمبود ها و مشکلات موجود قرار گرفتند.

درجریان این بازدید رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم دره با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره ،کمبود فضای فیزیکی را مشکل مهم ثبت اسناد و املاک شهرستان عنوان کرد و خواستار مساعدت در رفع این مشکلات شد.

مهندس شیخی فرماندار شهرستان خرم دره نیز دراین بازدیدگفت: در حال حاضر برخی از ادارات شهرستان خرم دره فاقد ساختمان اداری مناسب هستند که این موضوع مشکلاتی برای روند امور اداری و پیگیری مشکلات مردم ایجاد کرده است.

فرماندار شهرستان خرم دره در پایان ضمن بازدید از بخش های مختلف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و گفتگو با کارکنان و تعدادی از مراجعین ،عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم دره را مثبت ارزیابی کرد.

/ 0 نظر / 15 بازدید