مبارزه با آفت سن گندم در بیش از 80 درصد مزارع شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خرم دره :مهندس علیرضا اسداللهی رییس جهاد کشاورزی خرم دره در بازدید از مزارع گندم شهرستان با بیان اینکه برداشت گندم از مزارع شهرستان آغاز شده است، اظهار د اشت :امسال بیش از 2 هزار هکتار از اراضی شهرستان  به کشت گندم  دیم و آبی اختصاص یافته است

رییس جهاد کشاورزی خرم دره بااشاره به پیش بینی میزان برداشت گندم در شهرستان،تاکید کرد:پیش بینی می شود امسال درهر هکتار از اراضی دیم 5 هزار پانصد کیلو و در هر هکتار از اراضی آبی نیز 5 هزار کیلو گندم توسط گندم کاران خرم دره ای برداشت شود.

این مسول با تاکید بر اینکه امسال گندم تولیدی از سوی کشاورزان بر اساس کیفیت خریداری می شود،عنوان کرد : امسال در بیش از 80 درصد مزارع  گندم و جو شهرستان با آفت سن مبارزه شد که حاصل آن تحویل گندم با کیفیت به سیلوهاست

/ 0 نظر / 18 بازدید