برگزاری مانور طرح محب درشهرستان خرم دره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خرم دره: در این جلسه مهندس شیخی فرماندارخرم دره با بیان اهداف برگزاری اجرای مانور طرح محب ،به سونامی ژاپن وعکس العمل مردم این کشور به حادثه مذکور اشاره و بر آموزش بیش از پیش مردم تاکید کرد وخواستارتشکیل سازمانهای محلی مدیریت بحران درکل مناطق ومحلات شهری وروستایی شهرستان شد.

مهندس شیخی توانمند سازی مردم هرمحل رادرهنگام حوادث ومقابله با بحران یکی از ضروریات دانست و بیان داشت: نتایج برگزاری و ارزیابی تخصصی و علمی این طرح بعد از اجرای مانور توسط یک تیم کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد تا نقاط ضعف و قوت مانور مشخص شود.

فرماندارشهرستان خرم دره تاکیدکرد:موفقیت وخروجی خوب اجرای مانور طرح محب،هماهنگ عمل کردن دستگاه های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان است که بایدبه آن توجه داشته باشند.

مانورطرح محب با محوریت اداره  بهزیستی(کاهش مشکلات روانی اجتماعی دربلایای طبیعی)و شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خرم دره ومشارکت دستگاه های خدمات رسان ،راس ساعت 10صبح روز سه شنبه پنجم اسفند ماه سال جاری درخیابان شریعتی شهر خرم دره اجرا خواهد شد.

در ادامه این جلسه خانم رحمانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان خرم دره به لزوم برگزاری جلسات هماهنگی قبل ازاجرای مانورطرح محب و آموزش ،اطلاع رسانی و توانمند سازی اجتماعات محلی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه  اشاره و گفت:  اجرای طرح محب درقالب مانور زلزله برای کاهش اختلالات ومشکلات روانی بعداز بروز حوادث غیر مترقبه برای گروههای آسیب پذیرجامعه ازجمله سالمندان ،کودکان ومعلولین  مؤثر می باشد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خرم دره درادامه این جلسه همچنین توانمند سازی اجتماعات محلی را ازدیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد واظهار داشت:تجربه نشان داده است درهرکاری که مشارکت مردم بوده آن برنامه موفق تر می باشد لذا از طریق شناسایی افراد کلیدی و فعالمحله درقالب گروه های اجتماع محور آموزش ومهارت های لازم را بر حسب توانایی وعلایقشان کسب می کند تابتواند به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه در ساعات اولیه بحرانی ،نقش آفرین باشد .

دراین جلسه سناریوی مانور زلزله دربافت فرسوده خیابان شریعتی خرم دره توسط خانم اشرفی از کارشناسان بهزیستی خرم دره تشریح ،و شرح وظایف هر یک از دستگاههای مرتبط با مانورطرح محب مشخص شد.

دراین جلسه اعلام شد مانور طرح محب بانصب بنر در محل اطلاع رسانی لازم برای اجرای موفق طرح انجام خواهد شد و پس از اعلام وقوع زلزله فرضی درمحل ،حمایت های روانی واجتماعی حادثه دیدگان ،توسط کارشناسان بهزیستی درلحظات اولیه حادثه انجام خواهد گرفت و در ادامه سناریو هر یک از ادارات عضو و گروه های مشارکت کننده در این طرح به انجام ماموریت های خود خواهند پرداخت که عملکرد هر دستگاه در این مانور توسط کارشناسان ارزیابی خواهد شد.

گروه‌ آموزش واطلاع‌رسانی،امداد و نجات، گروه امنیت وانتظامات،گروه تدارکات و گروه ساماندهی اقشار آسیب‌پذیر گروه‌ های مشارکت کننده در اجرای این طرح هستند .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید