افتتاح کارخانه درخر م دره

با افتتاح این شرکت برای 30 نفر بطور مستقیم و250 نفر به بالا غیره مستقیم فعال ایجاد اشتغال می گردد بسته بندی وشستشوی کشمش دریک شیفت کاری این کارخانه 20تن کشمش مرغوب و درجه یک صادراتی می باشد.  مراسم افتتاح این واحد صنعتی استاندار زنجان طی سخنانی بر ایجاد واحدهای کوچک صنعتی وتجاری که با سرمایه های کمترفرصتهای شغلی ایجاد می کنند تاکیدکرد.                                                              

وی افزود:در20 ماهه گذشته جواز تاسیس 53 واحدصنعتی با 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری صادرشده است که باتحقق وتاسیس این واحدهای صنعتی برای 2 هزارنفرفرصت شغلی ایجاد می گردد.   

/ 0 نظر / 16 بازدید