برگزاری جلسه امور بانوان و خانواده شهرستان خرم دره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرم دره :دراین جلسه ابتدا خانم احمدی کارشناس دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان خرم دره پس از خیر مقدم گویی و تبریک به مناسبت ولادت امام موسی کاظم (ع) درخصوص اجرای برنامه ها ی مختلف و دستورکاردستگاهها در فرصت باقیمانده تا پایان سال 93 وهمچنین ارسال به موقع گزارش های مربوطه ادارات در هر سه ماه به دفترامور بانوان فرمانداری توضیحاتی بیان داشت.

کارشناس دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان خرم دره درادامه با اشاره به آمار جمعیتی جوان درشهرستان واعلام این که نیمی ازاین آمار را دختران جوان بین سنین(19تا 29 سال) تشکیل می دهند تاکیدکرد: باید به مسائل جوانان خصوصا دختران به عنوان بانوان و مادران آینده جامعه اسلامی و نقش آنان درتحکیم و بنیان خانواده و تربیت فرزندان توجه ویژه ای شود وبا عنایت به اهمیت مسئله بر اساس سیاستهای ابلاغی و امکانات موجود ،همکاری و مشارکت دستگاهها ی اجرایی درخصوص موضوعات اوقات فراغت دختران جوان، ورزش بانوان، توانمندسازی دختران شهری و روستایی درسن کار با توجه به نیاز های منطقه و استعداد و علائق آنان در ایجاد اشتغال و آموزش عمومی در باره اصالت خانواده و فرزند پروری با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی ، تقویت خدمات مشاوره ای بر مبنای فر هنگ و ارزشهای اسلامی – ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب زندگی غربی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد و طلاق ،و مهاجرت دختران تحصیل کرده روستایی در دستور کاردستگاهها ی اجرایی قرار گیرد  ،

در ادامه  هریک از اعضاء با توجه به دستور کار این جلسه در خصوص اهداف و بر نامه های اجرایی و پیش بینی شده تا پایان سال نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید