نهمین دوره مسابقه سالانه تیراندازی باکمان درشهرستان خرم دره برگزارشد

در این مسابقه که به همت هیئت تیراندازی با کمان شهرستان خرم دره (باشگاه شهرکمانداران) در محل مجموعه ورزشی شهید خرمی این شهر برگزار شد نتایج ذیل بدست آمد

در بخش ریکرو برادران :

   آقای    کاکاوند   قهرمان  (قزوین)

 آقای      امانی    نایب قهرمان

  آقای  محد مرسلی   مقام سوم (باشگاه شهر کمانداران)

در بخش ریکرو خواهران:

  خانم   سارا نصیری   قهرمان  (رشت)

  خانم جانپور  نایب قهرمان   (قزوین)

خانم  مریم رحمانی    مقام سوم ( رشت)

در بخش کامپوند :

آقای یاسر مرسلی  قهرمان (تاکستان)

خانم فرشته قربانی نایب قهرمان(باشگاه شهر کمانداران)

آقای موسی رحمانی مقام سوم (تاکستان)

 

/ 0 نظر / 14 بازدید