عکس ارسالی

شخصیتهای عکس ازسمت چپ ایستاده :نفرسوم احمد عطایی  نفر پنجم حاج شعبانعلی نیاکان و نفرششم احمدکلانتری خرم دره ای وبقیه ازاهالی  کردستان می باشند .این عکس متعلق به دهه 40 درکردستان می باشد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
ازطرف نوه ی احمدکلانتری بنام کیان

به یادخوبان که اسیرخاکند.