برگزاری اولین مجمع سمن امیدآوران جوان با حضور نماینده اداره کل ورزش وجوانان

 در این مجمع  جناب آقای کاظمی کارشناس محترم سیاسی - امنیتی  و رابط ورزشی فرمانداری وهمچنین رئیس هئیت تیراندازی با کمان ، سرکار خانم صباغی رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان و همچنین به عنوان  یکی از اعضاء سمن  و سرکار خانم شرفی کارشناس محترم اجتماعی اقتصادی اداره ورزش و جوانان و به عنوان نماینده اداره کل ورزش و جوانان حضور داشتند که این جلسه با حضور جمع کثیری از اعضاء به انتخابات داخلی سمن پرداختند و اعضاء هئیت مدیره ، بازرسین ، منشی ها ، خزانه دار و دبیر سمن با رای اکثریت اراء انتخاب گردیدند.

/ 0 نظر / 19 بازدید