یادی ازدوران خوش کلاس درس به روایت عکس

از راست به چپ: آقایان :علیرضا نصیری-احمد کلانتری-حکمت اله پریشی-شهید حمیدنوحی -شهید حسن جزءکلانتری- بهنام کلانتری-علی جزءقاسمی-حمید کلانتری-علیرضا نجاتی-شهید طاهرکلانتری-ایوب بابایی-یوسف کلانتری-صادق بابایی-محمدرضا نوحی- مرحوم حکمت مرادی- مرحوم حمید کرمی-عطاعزت الهی-علی باغی- یعقوب داداشی –کریم باباخانی(ایستاده) 

کلاس اول ابتدایی- دبستان محدث سابق(نواب صفوی فعلی) معلم آقای عمران جلیلی

سال تحصیلی 1352- 1351

/ 0 نظر / 14 بازدید