درششمين روزازدفاع مقدس يادواره زنان ايثارگر توسط حوزه الزهراخواهران درسالن اجتماعات فرمانداري خرمدره برگزارگرديد.دراين مراسم سركارخانم ارام نيا مشاور امور زنان استانداري زنجان ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس به پايان هشت سال دفاع مقدس اشاره نمودندكه چه بركاتي براي جمهوري اسلامي ايران داشته وان موقع امام راحل اينده ايران را پيش بيني كرده بودند،ايشان درادامه صحبتهايشان به تاريخ 200ساله ايران اشاره نمودندكه چگونه پادشاهان وطاغوتيان هويت وتمدن ملت ايران را بخاطر وابستگي به بيگانگان لگدمال كرده بودندولي باظهور انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره)دوباره ارزشهاوهويت ملت ايرا ن بازگشت.سركارخانم ارام نيا در ادامه به سخنراني رئيس جمهور در دانشگاه كلمبيااشاره نمودندكه چگونه ازمواضع قدرت صحبت مي كنند واز وحدت ويكپارچگي واتحادملي مردم ايران دفاع كردند.