به مناسبت هفته دفاع مقدس فرمانده سپاه ناحيه خرمدره به همراه گروهي از پرسنل سپاه ومسئولين با حضوردرمنزل مرتضوي راد با امام جمعه شهرستان ديداروگفتگو نمودند.دراين ديدارمرتضوي راد امام جمعه خرمدره ضمن تبريك هفته دفاع مقدس ازرشادتها ودلاوريهاي بسيجيان درطول دفاع مقدس تقديروتشكر نمودند.