بمناسبت اغازهفته دفاع مقدس جلسه اي به همين مناسبت درمحل فرمانداري خرمدره برگزارگرديد.دراين جلسه صيادي فرماندارخرمدره از مسئولين ادارات ونهادها خواستندتابانصب پلاكارد واذينبندي سردرادارات ومعابر،هفته دفاع مقدس راهرچه باشكوه تربرگزاركنند.ازبرنامه هاي دفاع مقدس درشهرستان خرمدره مي توان به ديدارباخانواده معظم شهداوجانبازان،برگزاري ايستگاههاي صلواتي،برگزاري مسابقات ورزشي،برگزاري صبحگاه مشترك بسيج،بازديدازپايگاههاي بسيج درسطح شهرستان،گلباران وتعويض بيرق مزارشهدااشاره نمود.