همزمان بانيمه شعبان وعيد بزرگ مسلمين مراسم جشني باحضور مردم درسالن شهيدخرمي خرمدره برگزارگرديد.دراين مراسم مولودي خواني واجراي سرود وساير برنامه هاي شاد برگزارگرديد.
 به مناسبت نيمه شعبان شهرستان خرمدره غرق درشادي وسرور بود. مردم خرمدره بااذين بندي معابر وكوچه ها وسردرمغازه ها وپخش شيريني وشكلات به استقبال جشنهاي نيمه شعبان وولادت يگانه منجي عالم بشريت امام زمان(عج)رفتن.