درصبح سومين روزازهفته دولت باحضور فرماندارومسئولين شهرستان كلنگ احداث مدرسه 10كلاسه عفيفه حجاب .مدرسه 10كلاسه كوشش شهيد اويني.مدرسه 9كلاسه وسالن چند منظوره حديدخرمدره به زمين زده شد.