همزمان باعيدمبعث پنجمين دوره موسيقي هنرجويان شهرستان خرمدره باحضورهنرمندان وعلاقه مندان موسيقي درفرهنگسراي امام خميني(ره)خرمدره برگزارگرديد.دراين مراسم هنرجويان موسيقي خلاقيتهاي خودرا به اجراگذاشتند.دراين مراسم مهدوي نماينده شهرستان درمجلس شوراي اسلامي ضمن تبريك عيدمبعث ازمسئولين شهرستان خواست تانسبت به مجهزنمودن اين فرهنگسرا همت كنند. درپايان مراسم به رسم يادبودبه تعدادي به قيد قرعه يك ربع بهارازادي داده شد.