مدرسه فوتبال پرسپوليس يكي ازمدارس فعال درسطح شهرستان خرمدره مي باشدكه اهميت زيادي به تعليم وتربيت اينده سازان انقلاب اسلامي ونقش جسمي وروحي انان از طريق ورزش وتربيت بدني وپركردن اوقات فراغت نونهالان ونوجوانان در ايام تابستان درسطح شهرستان دارد.اين باشگاه علاوه بر دارابودن كادرمجرب ارائه كليه خدمات ازقبيل لباس وكفش وساق وهمچنين سي دي هاي اموزشي فوتبال سعي در ارتقاءسطح فوتبال نونهالان ونوجوانان شهرستان براي داشتن اينده اي درخشان را دارد.